Partycjonowanie dysku za pomocą programu "diskpart" dla systemu Windows XP i Windows 2000.

Fdisk umieszczony na płycie instalacyjnej Windows XP lub Windows 2000 jest ulepszoną wersją programu znanego ze wcześniejszych wersji "Okienek". Różnica polega na tym, że nie pracuje pod kontrolą DOS’a i potrafi dzielić na partycje dyski twarde o dużej pojemności.

Dysponując płytą instalacyjną systemu Windows XP bądź Windows 2000 możemy z powodzeniem podzielić nowo zakupiony dysk o dużej pojemności na części.

Uruchamiamy komputer i przechodzimy do ustawień BIOS-u aby ustawić rozruch komputera z dysku CD. Wkładamy do napędu płytę instalacyjną z systemem i restartujemy komputer. Jeśli prawidłowo ustawiliśmy kolejność bootowania pecet powinien wystartować właśnie z niej.

Po chwili powinniśmy ujrzeć okno instalatora:

Instalator XP - okno1

 Czekamy cierpliwie do momentu pojawienia się okienka:

Instalator XP - okno2

Wciskamy klawisz "R". Pojawia się konsola odzyskiwania systemu. Jeśli nasz dysk nie jest sformatowany wyświetli się komunikat:

Instalator XP - okno3

Fdiska uruchamia się wpisując plecenie diskpart i wciskając Enter. Uruchamia się program do partycjonowania.

Fdisk - okno1

Czytamy uważnie to co widać na ekranie. Chcemy podzielić dysk na partycję wciskamy więc wciskamy klawisz C.

Fdisk - okno1

W podświetlonym obszarze wpisujemy wielkość nowej partycji wyrażony w megabajtach. W tym konkretnym przykładzie rozmiar dysku to 16371 Mb. Przykładowo chcemy podzielić go na 3 równe partycje. Każda z nich będzie miała ok. 5457 Mb. Wpisujemy więc wielkość partycji jaką chcemy utworzyć i potwierdzamy Enterem.

Po chwili pojawi się komunikat.

Fdisk - okno3

Przechodzimy za pomocą klawiszy strzałek na pole poniżej i tworzymy następną partycję.

Fdisk - okno4

Zostały utworzone dwie partycje o tych samych rozmiarach. Jak widać obszar nie podzielony na partycje wynosi 5452 MB. Przechodzimy klawiszami strzałek na pole Fdisk - okno5 i wciskamy klawisz C. Ponieważ trzecia partycja będzie równa obszarowi nie podzielonemu jeszcze na partycje a więc 5452 MB wciskamy klawisz Enter. W ten sposób utworzyliśmy trzy partycje.

Fdisk - okno6

Napis [Nowa (surowa)] oznacza to, że partycja jest jeszcze nie sformatowana. Wychodzimy z programu wciskając ESC.

Teraz należy użyć programu do formatowania dysku aby określić system plików obsługiwanych przez partycje. Do dyspozycji mamy tu trzy możliwości. System plików FAT, FAT 32 lub NTFS. Nowoczesne systemy typu Windows XP powinny być zainstalowane na partycji NTFS. Ten system plików jest dużo wydajniejszy i bezpieczniejszy od wcześniejszych wersji (FAT, FAT32).

Do formatowania użyjemy programu FORMAT. Chcąc uzyskać więcej informacji o składni tego polecenia w oknie konsoli wpisujemy po znaku zachęty polecenie: Format - okno1. Ujrzymy taki oto opis:

Format - okno2

Podzieliliśmy dysk na trzy partycje. Ich oznaczenia literowe to C, E, F. Chcąc sformatować pierwszą partycję w systemie plików NTFS musimy wpisać taki oto ciąg poleceń: Format - okno3. Potwierdzamy Enterem. Pojawi się komunikat ostrzegawczy:

Format - okno4

Gdy jesteśmy całkowicie pewni tego co robimy wciskamy klawisz "T" i potwierdzamy Enterem. Rozpoczyna się proces formatowania. O jego postępie jesteśmy informowani procentowo.

Format - okno5

W ten sam sposób postępujemy z kolejnymi partycjami. Gdy sformatujemy już wszystkie partycje możemy uruchomić fdiska aby sprawdzić czy wszystko jest o.k. Wpisujemy polecenie diskpart i wciskamy Enter.

Format - okno6

Jak widać wszystkie partycje zostały poprawnie sformatowane.


 
Jesteś na stronie Główna - Porady komputerowe - Partycjonowanie dysku twardego z pomocą programu "diskpart"