Polecenia zewnętrzne MS-DOS

assign backup chkdsk comp
diskcomp diskcopy exe2bin fc
fdisk find format graphics
hexdump mode more print
promt recover restore setlang
sys sort tree


ASSIGN

Powrót-"Spis poleceń"

Skierowanie wszystkich odwołań z jednego napędu dyskowego na inny. ASSIGN bez podanych parametrów oddala wszystkie zlecenia. Przykład:

ASSIGN D:=C:


BACKUP

Powrót-"Spis poleceń"

Komenda ta służy do sporządzania kopii bezpieczeństwa zawartości dysku twardego. Istnieją tu następujące opcje:

/S kopiowanie dotyczy nie tylko plików należących do aktualnego katalogu, lecz także plików należących do innych katalogów, znajdujących się dalej

/M kopiowanie dotyczy tylko plików należących do aktualnego katalogu, które uległy zmianom w okresie od ostatniego wykonania komendy BACKUP

/A   kopie wyspecyfikowanych plików zostają dołączone do dysku określonego komendą BACKUP

/P  kopiowaniu podlega tyle plików, ile może się zmieścić na jednej dyskietce określonej komendą BACKUP

/D: kopiowanie dotyczy tylko tych plików, które zostały utworzone lub zmienione w czasie jaki upłynął od podanej daty

/T: kopiowanie dotyczy tylko tych plików, które zostały utworzone lub zmienione w okresie, jaki minął od podanej chwili czasowej ( porównaj TIME )

/L:zaznacza w podanej nazwie pliku, że sporządzona została kopia bezpieczeństwa

/R kopiowanie nie dotyczy tych plików, do których można się odwołać w celu przeprowadzenia na nich zapisu.

Za pomocą komendy IF można po zakończeniu realizacji komendy BACKUP określić wartość "kodu wyjściowego". Kod ten może przyjmować cztery wartości:

0 bez błędów

1 nie zostały odnalezione żadne pliki

3 proces kopiowania został przerwany przez użytkownika

4 proces kopiowania został przerwany z powodu błędu

Przykład:

BACKUP C:*.COM A:       

Wszystkie pliki typu .COM znajdujące się na dysku twardym (C) zostają przeniesione na napęd A i tam skopiowane

BACKUP C:*.*A:/M

wszystkie pliki, które uległy zmianie do momentu ostatniej komendy BACKUP, zostają skopiowane z dysku twardego C na dyskietce przynależnej napędowi A


CHKDSK

Powrót-"Spis poleceń"

Powoduje wyświetlanie statusu określonego napędu dyskowego, pliku lub też grupy plików. Za pośrednictwem opcji /F system MS - DOS koryguje automatycznie błędy powstałe przy wprowadzaniu z klawiatury, Np błędy w określeniu napędu dyskowego.


COMP

Powrót-"Spis poleceń"

Porównanie dwóch plików. Przykład:

COMP A:*.TXT B: porównuje wszystkie pliki typu .TXT znajdujące się na dyskach umieszczonych w napędach A i B


DISKCOMP

Powrót-"Spis poleceń"

Porównuje ze sobą zawartość dwóch dyskietek ( nie działa na twardych dyskach ). Opcja /1 porównuje tylko pierwszą stronę dyskietki; wprowadzenie /8 ogranicza porównanie do ośmiu sektorów na ścieżkę, także w przypadku stosowania DISKCOMP A: B:


DISKCOPY

Powrót-"Spis poleceń"

Służy do kopiowania z jednej dyskietki na drugą, ścieżka po ścieżce, sektor po sektorze; w tym celu należy podać numer napędu dyskowego, źródłowego i przeznaczenia. ( Typ w zależności od rozmieszczenia plików na dysku funkcja DISCOPY A: B:


 

EXE2BIN

Powrót-"Spis poleceń"

Przekształca pliki z programami maszynowymi przemieszczalnymi typu EXE, wytwarzanymi Np. przez program łączący asemblera Microsoft Macro - 86, na pliki typu COM. Plik nie powinien być dłuższy niż 64 Kbajty. Komenda EXE2BIN NAME pobiera plik NAME.EXE i generuje z niego NAME.COM.


FDISK

Powrót-"Spis poleceń"

Wyświetlanie lub zmiana sposobu zarządzania plikami na zainstalowanym twardym dysku. Program FDISK jest obsługiwany przy pomocy menu, i umożliwia, Np. wykorzystanie tylko części twardego dysku dla systemu MS - DOS, inna część może być udostępniona dla innego systemu operacyjnego.


FIND

Powrót-"Spis poleceń"

Wyświetla wszystkie wiersze plików, zawierające wyspecyfikowany ciąg znaków. Opcje: /V wyświetla odwrotnie wszystkie wiersze nie zawierające łańcucha. /C przedstawia tylko liczbę wierszy wynikowych. /N przed każdym wyświetlanym wierszem ukazuje jego numer ( w pliku źródłowym ). Przykłady:

FIND "FOGLE" NAME1 NAME2 wyświetla wszystkie wiersze NAME1 i NAME 2 zawierające ciąg znaków FOGLE

DIR B: | FIND/V"ABC" wyświetla wszystkie nazwy plików z napędu dyskowego B, zawierające ciąg znaków ABC.


FORMAT

Powrót-"Spis poleceń"

Formatowanie lub kasowanie dysków. Występują następujące opcje: /S kopiuje pliki systemowe na dysk; /C kasuje tylko dane bez ponownego fizycznego formatowania; po /V program FORMAT pyta, czy występuję ciąg znaków "Volume", aby móc nadać nazwę dyskowi. Przykład formatowania dysku w stancji ( napędzie ) C i zapisu na ścieżkach systemowych jądra systemu MS - DOS:

FORMAT C:/S


GRAPHICS

Powrót-"Spis poleceń"

Wyzwala klawisz PRTSC w celu wydrukowania na podłączonej drukarce obrazów graficznych znajdujących się na ekranie.


HEXDUMP

Powrót-"Spis poleceń"

Wyświetla zawartość pliku w postaci szesnastkowej ( część pamięci w postaci szesnastkowej ); na początku każdego wiersza umieszczony jest czteropozycyjny adres, następnie bajty w postaci szesnastkowej, a na końcu ich reprezentacja w postaci znaków ASCI. Plik może mieć 64 Kbajty długości. Przykład:

HEXDUMP A:NAME


MODE

Powrót-"Spis poleceń"

Ustawienie parametru dla konsoli ( Np. przedstawienie na ekranie ) lub interfejsów. Przykłady:

MODE COM1:30, N, 8, 1Ustawia pierwszy interfejs V.24 na 300 bodów, brak bitu parzystości ( N;E = parzystość, O = nieparzystość ), 8 bitów danych, 1 bit stopu
MODE COM1:11Przełącza interfejs V.24 na 110 bodów, a pozostałe parametry pozostają bez zmian.
MODE 40 ( lub 80 )W podłączonym monitorze przełącza na 40 ( lub 80 ) znaków /wiersz
MODE CO 40 Przełącza wyjście video na monitor kolorowy pracujący w trybie "kolorowym" z 40 znakami na wiersz
MODE PTYPE=PR2300Ustawia znaki sterujące dla drukarki typu PR 2300, muszą one występować w pliku PRINTCAP systemu MS - DOS
MODE LPT1:80,6Ustawia drukarkę 1 na 80 znaków w wierszu i 6 punków odległości między wierszami ( najczęściej dopuszcza się wartości 6 lub 8 )
MODE LPT1:=COM1Zamienia wyjście z drukarki 1 na interfejs 1 typu V.24;

MORE

Powrót-"Spis poleceń"

Podczas wyprowadzania wyświetla każdorazowo zawartość tylko jednego ekranu i w najniższym wierszu na ekranie zapisuje ponownie MORE, dzięki czemu po naciśnięciu Return wyświetlona będzie następna strona. Przykład:

TYPE NAME | MORE


PRINT

Powrót-"Spis poleceń"

Umożliwia , jak w MB/M, wprowadzenie plików tekstowych na drukarkę podczas wykorzystywania innych komend ( Spooler ). Nazwy plików nie należy jednakże uzupełniać ścieżkami katalogu. Możliwe są następujące opcje: /T kasuje bufor; /C umożliwia przeskoczenie pojedynczych plików z pewnej ich grupy;/P wybiera natomiast poszczególne pliki z danej grupy w celu ich wydrukowania. Przykład:

PRINT /T*.TXT kasowanie bufora, wybór wszystkich plików TXT

PRINT NAME.TXT / C plik NAME nie powinien zostać wyprowadzony.


PROMT

Powrót-"Spis poleceń"

Pozwala na zdefiniowanie innego znaku Promt niż ">". Bez tego parametru zdefiniowany jest zwykły znak Promt. Zdefiniowane zostaną również następujące znaki specjalne oraz ich ciągi:

$symbol dolarataktualny czas
daktualna datapaktualny katalog
vnumer wersji MS - DOSnustawiony napęd dyskowy
qsymbol większości:>1symbol mniejszości:<
bkreska pionowa|- znak CR-LF ( nowy wiersz )
sspacjahcofnij
eznak escapefznak równości:=



RECOVER

Powrót-"Spis poleceń"

Zaznacza uszkodzone sektory dyskietki ( dzięki temu nie są one dalej stosowane ). Podanie symbolu napędu dyskowego w postaci parametru umożliwia sprawdzenie całego dysku. Jeżeli następnie nazwa pliku ( Wildcards "*" i "?" są dozwolone ), wtedy MS - DOS próbuje uratować plik w jakikolwiek możliwy sposób oraz zaznacza również miejsce błędu.


RESTORE

Powrót-"Spis poleceń"

Przepisanie plików z dyskietek Backup na dysk twardy. W tym przypadku występują opcje i kody wyjścia jak w komendzie BACKUP. Przykład:

RESTORE A: C:


SETLANG

Powrót-"Spis poleceń"

Wobec stosowania w różnych krajach narodowych zestawów znaków i innych układów klawiszy, w komputerach z systemem MS - DOS występuję w pamięci RAM tabela zmiany kodu klawiatury. SETLANG ładuje ją z dysku systemowego, przy czym nazwę pliku należy podać wraz z wymaganym rozmieszczeniem klawiszy ( powinna występować zgodność pomiędzy opisem klawiatury ). Przykład wyboru:

SETLANG KEYBGR


SORT

Powrót-"Spis poleceń"

Sortowanie pliku, zwykle według alfabetu. Użycie opcji /R pozwala na sortowanie w odwrotnej kolejności, a opcja /+ umożliwia rozpoczęcie sortowania w określonym numerze wiersza. W omawianym przykładzie plik NAME zostanie posortowany od drugiego wiersza, wobec czego pozostaje nie zmienione miejsce na nagłówek tekstu:

SORT NAME/ +2


SYS

Powrót-"Spis poleceń"

Służy do zapisu plików systemowych MSDOS.SYS i IO.SYS oraz COMMAND.COM na dyskietce z wolnymi ścieżkami systemowymi. Przykład:

SYS B:


TREE

Powrót-"Spis poleceń"

Wyświetlanie wszystkich katalogów i ścieżek stacji dyskowej. Za pomocą opcji /F listowane są także nazwy plików. Przykład:

TREE A:/F


 
Jesteś na stronie Główna - MS-DOS - Polecenia wewnętrzne systemu MS-DOS



Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /home/pcadmin/domains/pecetmania.pl/public_html/comments/comments.php:42 Stack trace: #0 /home/pcadmin/domains/pecetmania.pl/public_html/msdos/polecenia_dos/zewnetrzne.php(556): require() #1 {main} thrown in /home/pcadmin/domains/pecetmania.pl/public_html/comments/comments.php on line 42