Ocje pliku winnt.sif

Plik winnt.sif jest nieodzowny podczas całego procesu instalacji nienadzorowanej. Jego zawartość podzielona jest na sekcje, w których znajdują się odpowiedzi na pytania stawianej podczas instalacji systemu. Zmieniając poszczególne opcje możemy sterować tym procesem.

[Unattended]


UnattendMode=FullUnattended
instalacja w pełni zautomatyzowana. Wszystkie odpowiedzi pobierane z pliku winnt.sif

OemSkipEula=Yes lub No
Parametr ustawiony na "Yes" - instalator pomija wyświetlanie umowy.

OemPreinstall=Yes lub No
Opcja ta domyślnie ustawiona jest na "No". Informuje instalatora o obecności katalogu $OEMS i kopiuje jego zawartość na dysk.

TargetPath=\Windows
Parametr określa ścieżkę do katalogu w którym będzie zainstalowany Windows (%SystemRoot%)

Repartition=No
Opcja ustawiona na Yes spowoduje automatyczne sformatowanie pierwszego dysku na komputerze w systemie plików NTFS.

FileSystem=*
Wpis pozwala na pełną kontrolę nad wyborem systemu plików i partycji na której umieścimy system.

UnattendSwitch="yes"
Ustawienie tej opcji na "yes" rozpoczyna instalacje w trybie nienadzorowanym.

WaitForReboot="No"
Ustawienie na "No" spowoduje brak 15 sekundowego opóźnienia po instalacji systemu w celu zrestartowania komputera.

OemPnPDriversPath="Drivers\..."
Podajemy tu ścieżkę do katalogu z zaktualizowanymi sterownikami czyli nowszymi niż te standardowe z instalki. Dzięki temu po instalacji systemu nie będziemy musieli ich uaktualniać.

DriverSigningPolicy=Ignore
Wyłączenie mechanizmu sprawdzającego cyfrowy podpis zgodności sterowników z systemem.

AutoActivate=Yes
Automatyczna aktywacja systemu poprzez internet.

ProgramFilesDir="C:\My Program Files"
W ten sposób możemy zmienić domyślną lokalizacje folderu Program Files (%ProgramFilesDir%).

KeyboardLayout="Polski (programisty)"
Ustawienie układu klawiatury. Zapobiegniemy też wyświetlania ikony z wyborem klawiatury na pasku zadań.

[Data]

AutoPartition=1 lub 0
Opcja z 1 pozwoli na zainstalowanie się systemu na pierwszej wolnej partycji. Z 0 mamy możliwość wyboru partycji w czasie automatycznej instalacji.

MsDosInitiated = "0" lub "1"
Ustawienie parametru na "0" oznacza instalacje systemu z krążka CD zaś na "1" to, że do uruchomienia systemu używamy tylko dyskietek startowych.

AutomaticUpdates=yes
Pominięcie wyświetlania okna Centrum Zabezpieczeń po zakończeniu instalacji.

[GutUnattended]

AdminPassword=Wpisz swoje hasło lub wstaw znak *
Należy podać swoje hasło lub wstawić znak * co oznacza jego brak.

EncryptedAdminPassword=Yes lub No
Jeśli w kreatorze instalacji nienadzorowanej (setupmgr.exe) podaliśmy hasło i zaznaczyliśmy jego kodowanie należy wpisać "Yes" w przeciwnym wypadku "No".

TimeZone=100
Te ustawienie określa strefę czasową dla Polski.

ProfilesDir="C:\Document and Settings\"
Ustawienie domyślnego położenia katalogu z użytkownikami (%userprofile%).

[UserData]

ProductKey=wpisz dwudziestopięcio znakowy klucz produktu Tu należy bardzo dokładnie wpisać klucz rejestracyjny Windows. Nie można się pomylić!

FullName="Wpisz nazwę"
Tu należy wpisać nazwę użytkownika dla którego rejestrujemy produkt.

OrgName="Wpisz nazwę firmy"
Podajemy nazwę firmy dla której przeznaczony jest system.

ComputerName=Wpisz nazwę
Wpisujemy nazwę, która będzie widoczna we właściwościach systemu jako nazwa komputera.

[Networking]

InstallDefaultComponents=Yes lub No Ustawienie na Yes instaluje domyślne składniki siecie na No wymaga ich zdefiniowania.

Przykładowy plik winnt.sif

;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=1
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"

[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=No
TargetPath=\WINDOWS

[GuiUnattended]
AdminPassword=07f5995d308da6b1aad3b435b51404ee2f7b005318b00e729c8421eed4c9d266
EncryptedAdminPassword=Yes
OEMSkipRegional=1
TimeZone=100
OemSkipWelcome=1

[UserData]
ProductID=ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-VWXYZ
FullName="xyz"
OrgName="zyx"
ComputerName=Moja_maszyna

[Display]
BitsPerPel=32
Xresolution=1024
YResolution=768
Vrefresh=85

[TapiLocation]
CountryCode=48
Dialing=Tone
AreaCode=023

[Identification]
JoinWorkgroup=GRUPA_ROBOCZA

[Networking]
InstallDefaultComponents=Yes


 
Jesteś na stronie Główna - Porady komputerowe - Opcje pliku winnt.sifFatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_connect() in /home/pcadmin/domains/pecetmania.pl/public_html/comments/comments.php:42 Stack trace: #0 /home/pcadmin/domains/pecetmania.pl/public_html/porady/autoinstallxp/winnt_sif_opcje.php(211): require() #1 {main} thrown in /home/pcadmin/domains/pecetmania.pl/public_html/comments/comments.php on line 42