Konfiguracja systemu operacyjnego

Po połączeniu komputerów musimy odpowiednio skonfigurować system operacyjny. W trakcie rozruchu system powinien wykryć naszą kartę sieciową. Jeśli sterowniki do karty znajdują się na płycie instalacyjnej systemu zostaniemy poproszeni o jej włożenie do napędu. Jeśli nie będziemy musieli zainstalować je z płyty bądź też dyskietki dołączonej do zakupionej karty. (instalacja sterowników)

Następnym krokiem będzie konfiguracja podstawowych komponentów sieciowych czyli protokołu sieciowego, nazwy komputera i grupy roboczej oraz udostępnienie plików i drukarek.

Komputery podłączone do sieci aby mogły się ze sobą porozumiewać muszą używać wspólnego języka. Takim językiem zrozumiałym dla komputera jest protokół sieciowy. Obecnie najbardziej rozpowszechnionym jest protokół TCP/IP. Inny mniej znany to SPX/IPX Novella zastosowany choćby w Windows 95 czy NT.

Nazwa komputera stanowi jego wizytówkę w sieci i każdy komputer musi mieć swoją własną unikalną nazwę. Nazwa grupy roboczej natomiast powinna być taka sama we wszystkich pecetach. Przykładowo jeśli jeden komputer nazwiemy "Darek" drugi "Marek" grupa robocza, w której pracują oba komputery może nosić nazwę "BRACIA". W celu nadania tych nazw naszym komputerom klikamy kolejno na:

start ustawienia w oknie panelu sterowania klikamy dwukrotnie na ikonę i przechodzimy na zakładkę "Identyfikacja". W rubryce "Nazwa komputera" wpisujemy Darek a w rubryce "Grupa robocza" BRACIA. Podobnie postępujemy konfigurując drugi komputer z tym że w rubryce "Nazwa komputera" wpisujemy Marek.

sieć - identyfikacja ( rys. 10 )

Teraz przechodzimy na zakładkę "Konfiguracja".

Sprawdzamy czy na wszystkich komputerach mamy zainstalowany taki sam protokół sieciowy i czy jest on powiązany z kartą sieciowa zamontowaną w komputerze.

scieć - składniki ( rys. 11 )

Na rysunku (11 ) widzimy podstawowe składniki sieci bez których nie uzyskamy połączenia z innym komputerem w sieci. Jeśli któregoś składnika brakuje należy go dodać. W tym celu klikamy na przycisk "Dodaj" i wybieramy składnik sieci do dodania.

sieć - składniki - protokół ( rys.12 )

W tym przypadku będzie to protokół sieciowy. Klikamy na dodaj. Otwiera się okno wyboru.

sieć - składniki - protokół TCP/IP ( rys. 13 )

W oknie producenci wybieramy "Microsoft" a w oknie protokoły sieciowe "TCP/IP" klikamy na "O.K". Jeśli choćby jeden z komputerów w sieci działał pod kontrolą Windows 95 należy do wszystkich maszyn dodać protokół IPX/SPX. W przeciwnym razie maszyna z Windows 95 na pokładzie nie będzie widoczna w naszej sieci. Dla wygody miejmy pod ręką płyty instalacyjne z systemem. Bądźmy pewni, że prędzej czy później zostaniemy poproszeni o jej włożenie do napędu CD.

Konfiguracja adresu IP karty sieciowej.

Każdy komputer w sieci musi posiadać własny unikalny adres. Naszym pecetom możemy ten adres przydzielić ręcznie lub uzyskać go automatycznie. Klikamy więc na . W otwartym oknie przechodzimy na zakładkę "Konfiguracja" i zaznaczamy :

(rys.14)

Następnie klikamy na "Właściwości". Otwiera się okno, w którym dokonamy potrzebnych ustawień.

(rys.15)

Domyślnie jest zaznaczona opcja "Automatycznie uzyskaj adres IP". Właściwie konfiguracja ta wystarczy do uzyskania połączenia. Jeśli jednak zapragniemy własnoręcznie nadać IP naszym komputerom to nic prostszego. Zaznaczamy opcję "Podaj adres IP" i wpisujemy ciąg liczb.

(rys.16)

Na drugim komputerze postępujemy prawie tak samo. Różnica polegać będzie na zmianie ostatniej liczby adresu IP. Możemy wybrać zakres liczb od 0-255. Oczywiście liczba trzy jest już zarezerwowana. W tym miejscu należy trochę przybliżyć zasady nadawania numerów IP. Zapraszam do lektury tegoż dokumentu. [ Sieci lokalne ]

 

Udostępnianie plików i drukarek.

Będąc podłączenie do sieci zapewne zechcemy udostępnić innym swoje pliki i katalogi. Abyśmy mogli to zrobić należy do instalować jeszcze jeden składnik czyli udostępnianie plików i drukarek. Klikamy na przycisk Udostępnianie plików i drukarek. Otwiera się nowe okno gdzie zaznaczamy:

Udostępnianie plików i drukarek - opcję ( rys. 14 )

Klikamy na O.K. Składnik zostaje dodany a my zostaniemy poproszeni o zrestartowanie komputera.

Udostępnianie plików.

Klikamy dwukrotnie lewym przyciskiem myszki na ikonę mój komputer następnie na dysk c. W nowo otwartym oknie klikamy prawym przyciskiem myszki na folder Moje dokumenty. Otwiera się menu kontekstowe, z którego wybieramy:

Menu kontekstowe - udostępnianie ( rys. 15 )

W nowym oknie zaznaczamy opcję:

Właściwości - Moje dokumenty ( rys. 16 )

W polu "Nazwa udziału" system domyślnie proponuję nazwę folderu, który chcemy udostępnić. Nazwa ta w systemach Windows 95, Windows 98, Windows 98 SE może się składać maksymalnie z 12 znaków.

Wybór trybu dostępu

Domyślnie system ustawia tryb "Tylko do odczytu". Oznacza to, że jakakolwiek modyfikacja pliku z innego komputera nie będzie możliwa. Nie będziemy mogli też wgrać żadnego pliku do udostępnionego zasobu. Możliwy będzie odczyt i kopiowanie plików z udostępnionego folderu.

"Tryb pełny" pozwala na całkowitą kontrolę nad udostępnionym zasobem.

"Zależny od hasła" wymaga podania hasła do prawa dostępu "tylko do odczytu" i do "pełnego dostępu"

Dla chcących dogłębnie zbadać tajniki sieci komputerowych polecam ten oto wspaniały poradnik.


Tani sprzęt sieciowy

Tanie dyski twarde

Przenośne odtwarzacze MP3
Tanie odtwarzacze MP4
Tu kupisz tanio legalny system

Jesteś na stronie Główna - Porady - Łączenie komputerów w sieć (cz.2)