Sposób drugi

Otwieramy dowolny edytor tekstowy. W tym przypadku wystarczy notatnik systemowy Notepad. W nowo otwartym oknie notatnika wpisujemy taki oto tekst.

REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advenced\Folder\

StartMenuScrollPrograms]
"Type"="checkbox"
"Text"="Menu wielokolumnowe"
"HKeyRoot"=dword:80000001
"RegPath"="Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\Advanced"
"ValueName"="StartMenuScrollPrograms"
"CheckedValue"=dword:00000000
"UncheckedValue"="false"
"DefaultValue"="true"
"HelpID"="update.hlp#51076"

Następnie klikamy na , . Plik najlepiej zapisać na pulpicie pod dowolną nazwą. Należy tylko pamiętać aby dodać rozrzerzenie .reg.

Klikamy na . Zamykamy notatnik przyciskiem . Widzimy teraz, że na pulpicie ukazała się nowa ikona

Klikamy na nią podwójnie lewym przyciskiem myszki w celu dołączenia wcześniej przez nas napisanego tekstu do rejestru Windows. Kiedy pojawi się okienko z pytaniem czy na pewno chcemy to zrobić potwierdzamy kliknięciem na TAK

Pojawi się nowe okno z potwierdzeniem.

Klikamy na O.K.

>Klikamy na , , . W oknie które się otworzy klikamy na zakładkę . Ukaże się okno a w nim ujrzymy:

Menu zostanie wyświetlone w wielu kolumnach. Jeśli będziemy chcieli wrócić do dawnych ustawień po prostu odznaczymy haczyk przy .


Tu kupisz tanio legalny system


Jesteś na stronie Główna - Windows 98 - Sztuczki - Menu wielokolumnowe (sposób 2)