Czynność tą należy wykonać zachowując dużą ostrożność. Szczególną uwagę należy zwrócić na komunikaty pojawiające się w trakcie procesu przywracania danych. Z uwagą należy wybrać miejsce docelowe obrazu. Zły wybór oznacza bezpowrotną utratę kolejnych danych. ( zapisanych na innych partycjach lub dyskach ). Jeśli na skutek awarii lub z powodu wirusa utraciliśmy tylko część danych, a system pracuje poprawnie warto zastanowić się nad odtworzeniem tylko konkretnych plików lub folderów. (te które uległy zniszczeniu)

Przywracanie danych z kopii zapasowej przebiega w sposób odwrotny do jej tworzenia.

Uruchamiamy program Norton Ghost (zobacz) i z menu wybieramy w zależności od tego czy chcemy przywrócić dane partycji czy też dysku odpowiednią opcję. Dysk - "Disk" a następnie "From Image", partycja - "Partition" a następnie "From Image".

 

Teraz należy podać położenie pliku obrazu naszego dysku lub partycji

 
 

Nacisnąć klawisz "Open". Program poprosi o podanie dysku (rys.4) bądź też dysku a następnie partycji (rys.5) gdzie nasza kopia ma zostać przywrócona.

Oczywiście nie trzeba od razu przywracać całej kopii. Za pomocą programu Ghost Explorer można skopiować tylko katalogi lub poszczególne pliki które uległy zniszczeniu. Program ten jest dostępny w pakiecie Norton System Works 2001.


Tanie dyski twarde

Tanie tel. komórkowe
Tani,legalny Windows XP
Jesteś na stronie Główna - Porady - Przywracanie danych z kopii zapasowej